Inloggen

Het gebruik van dit informatiesysteem wordt geregistreerd en is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. De voorwaarden voor het gebruik van dit informatiesysteem zijn in het algemeen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en zijn specifiek uitgewerkt in de gebruikersinstructie van dit informatiesysteem.